facebook instagram
scroll
Alpejska wyspa w Zieleńcu

Przetargi

MWR SZAROTKA S.C. RYSZARD SOBIESIAK, MAGDALENA SOBIESIAK - MICHALSKA ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Modernizacja bloku żywienia w celu uruchomienia restauracji z dolnośląskich produktów regionalnych” na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne; Typ projektu 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Krótki opis projektu:

Vital&SPA Szarotka w Zieleńcu to znany obiekt na rynku lokalnym. Analiza rynku konkurencji oraz trendów na rynku spowodowały decyzję o konieczności dywersyfikacji usług. Obecnie w obiekcie Wnioskodawcy świadczy się usługi hotelowe, SPA i proste usługi gastronomiczne.
Inwestycja będzie polegała na pracach budowlanych, zakupie i instalacji systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła oraz zakup urządzeń w celu wdrożenia nowych procesów w ramach zaplecza bloku żywienia. Projekt charakteryzuje się innowacyjnością procesową i produktową na poziomie przedsiębiorstwa. Nowym produktem będzie restauracja regionalnej kuchni dolnośląskiej.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres pomiędzy II a IV kwartałem 2016 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 832 138,28 zł, w tym koszty kwalifikowane to 676 535,19 zł. Wkład Unii Europejskiej to 304 440,84 zł.

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z niniejszym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

AKTUALNOŚCI

 

 

11.07.2016

Zapytanie ofertowe: “Dostawa i montaż mroźni”

Treść zapytania

04.07.2016

Informujemy, że w postępowaniu “Dostawa wyposażenia kuchennego” wybrana została oferta firmy Gastrotechnika s.c., ul. Wyspiańskiego 1, 57-300 Kłodzko.

21.06.2016

Informujemy, że postępowanie “Dostawa i instalacja mroźni” zostało unieważnione.

Treść unieważnienia

27.04.2016

Informujemy, że w postępowaniu “Dostawa i instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej wraz z centralami i urządzeniami wspomagającymi oraz dodatkowymi urządzeniami wentylacyjnymi (bez prac budowlanych)” wybrana została oferta firmy Tekka Karolina Bołbot, ul. Dekoracyjna, 65-001 Zielona Góra.

26.04.2016

Zapytanie ofertowe: “Dostawa i instalacja mroźni”

Treść zapytania

25.04.2016

Zapytanie ofertowe: “Dostawa wyposażenia kuchni”

Treść zapytania

06.04.2016

Informujemy, że w postępowaniu “Prace budowlane dotyczące przebudowy bloku żywieniowego zaplecza restauracji”  wybrana została oferta firmy Robert Siekański Marka Putz System, ul. Bema 10, 57-320 Polanica Zdrój

04.03.2016

Prace budowlane dotyczące przebudowy bloku żywieniowego zaplecza restauracji

Treść zapytania

PFR
Dojazd
Dojazd
Telefon
Telefon
Rezerwuj
Rezerwuj