facebook instagram
scroll
Alpejska wyspa w Zieleńcu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. podanie danych osobowych jest  niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MWR Szarotka S.C. Ryszard Sobiesiak, Magdalena Sobiesiak-Michalska, Ul. Zieleniec 72, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 883 177 03 25
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych/ usług turystycznych
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

PFR
Dojazd
Dojazd
Telefon
Telefon
Rezerwuj
Rezerwuj