facebook instagram
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

scroll
Alpejska wyspa w Zieleńcu

Regulamin Vital & SPA Resort Szarotka

 

Regulamin obiektu Vital & SPA Resort Szarotka 

 

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Obiektu Vital & Spa Resort Szarotka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza iż, zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

§1

1.     Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby

2.     Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu

3.     Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.     Gość może złożyć życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia w miarę dostępności pokoi.

 

§2

1.     Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.

2.     Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3.     Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 07:00 do godz. 22:00. Po godz. 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju oraz uiszczenia za nich opłaty.

4.     Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

 

§3

1.     W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji,               co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.

2.     Gość ma prawo przed zameldowaniem obejrzeć standard i warunki w obiekcie.

3.     Gość po zameldowaniu akceptuje standard i warunki w obiekcie, bez możliwości uzyskania zwrotu opłaty za pobyt  w obiekcie.

4.     Obiekt ma obowiązek spełnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa

- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu

- profesjonalną i uprzejmą obsługę,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie

- sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie Obiekt dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

5.     Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

b) budzenie

c) przechowywanie bagażu (obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego) , chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

d) przechowywanie pieniędzy , papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Obiekt może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeśli w stosunku do wielkości i standardu obiektu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

.

 

§4

1.     Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług             w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

2.     Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.     Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

4.     Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie obiektu

5.     Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, przed obiektem czy na parkingu przy „Hance” lub jego okolicach.

6.      

§5

1.     W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 07:00 następnego dnia.

2.     Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług, osobie która narusza tę zasadę.

3.      

§6

1.     Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci

2.     Gość obiektu Vital & Spa Resort szarotka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających je osób lub osób odwiedzających te ostatnie.

4.     W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

5.     Podczas pobytu w obiekcie Vital & Spa Resort Szarotka, dzieci powinny przebywać pod opieką rodzica/rodziców  lub  pełnoletnich opiekunów z którymi odbywają pobyt. Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione samotnie w strefie.

6.     Udział dzieci w animacjach jest dobrowolny a animacje nie są czasem indywidualnej opieki animatorów nad dziećmi. Animator jest osobą prowadzącą zajęcia dla grupy dzieci i nie jest odpowiedzialny za zapewnienie opieki indywidualnie dla dziecka.

 

§7

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

 

 

Dyrekcja Vital & SPA Resort Szarotka

 

 

 

Życzymy miłego pobytu w naszym obiekcie

PFR
Dojazd
Dojazd
Telefon
Zadzwoń
Rezerwuj
Rezerwuj